Bóka gistingu

21.08.2014

Grand Hótel Reykjavík hlýtur umhverfisverðlaun Ferðamálstofu 2012

Umhverfisverðlaun Ferðamálastofu hafa verið veitt frá árinu 1995 til ferðaþjónustufyrirtækja eða einstaklinga í ferðaþjónustu sem þótt hafa skara framúr á sviði umhverfismála. Verðlaunin eru hugsuð sem hvatning og áminning til þeirra sem stunda ferðaþjónustu um að huga vel að umhverfinu í allri starfsemi sinni.

Í fararbroddi í umhverfismálum

Fram kemur m.a. í rökum dómnefndar að Grand Hótel Reykjavík hafi fengið
Svansvottun fyrir skemmstu. Vottunin er nánast fullkomin trygging þess að hótelið uppfylli allt það sem þarf til að verðskulda umhverfisverðlaun Ferðamálastofu. Einnig hefur hótelið fengið vottun frá Túni vegna tiltekins hluta veitingasölu og hefur þar með skapað sér enn frekari sérstöðu og fest sig í sessi sem ferðaþjónustufyrirtæki í fararbroddi í umhverfismálum á Íslandi. Auk þeirra atriða sem telja má nokkuð sjálfssögð þegar Svansmerkt hótel á í hlut hefur Grand Hótel Reykjavík lagt í mikla vinnu og kostnað til að lágmarka hættu á rafsegulmengun, en margt bendir til að slík mengun sé vanmetin sem áhrifaþáttur hvað heilsu manna varðar. Af öðrum einkar áhugaverðum og eftirbreytniverðum atriðum sem fram koma í tilnefningarskjalinu má nefna mikla áherslu á umhverfismennt starfsfólks, ársfjórðungslega skýrslu um árangur úrgangsflokkunar, tölulegar upplýsingar um minnkandi hlutfall sorps í úrgangi frá hótelinu, hjólaleigu, hjóla- og göngukort af umhverfi hótelsins og tölulegar upplýsingar um innkaup hreinsiefna.

Markviss fræðsla og upplýsingar til starfsmanna
Á Grand Hótel Reykjavík eru heildarumhverfisáhrif frá starfsseminni lágmörkuð eins og kostur er, stuðlað er markvisst að fræðslu og upplýsingum til starfsmanna og viðskiptavina um umhverfismál og umhverfisstarf hótelsins. Reynt er eftir fremsta megni að lágmarka orku- og vatnsnotkun, sem og að nota umhverfisvænar vörur og efni, kaupa inn vistvænar og lífrænt ræktaðar vörur  og kappkostað er að nýta sér þjónustu og vörur úr nærumhverfi hótelsins.


Um umhverfisverðlaun Ferðamálastofu

Verðlaunagripurinn er skúlptúr eftir Aðalstein Svan Sigfússon myndlistarmann. Hugmynd listamannsins að baki gripnum er að hann sé ör sem vísi upp á við til glæstrar framtíðar. Gripurinn er unninn úr íslensku gabbrói og lerki. Óunni hluti píramídans stendur fyrir ósnortna náttúru sem við viljum varðveita sem lengst.

Umhverfisverðlaun Ferðamálstofu
Ferðamálastofa veitir umhverfisverðlaun til ferðaþjónustufyrirtækja eða einstaklinga í ferðaþjónustu sem þótt hafa skara framúr á sviði umhverfismála. Verðlaunin eru veitt árlega. Sjá frekari upplýsingarhér.

Sjálfbær og ábyrg ferðamennska
Við tilnefningu til umhverfisverðlauna Ferðamálastofu er vert að hafa í huga að Ferðamálastofa byggir umhverfisstefnu sína á sjálfbærri og ábyrgri ferðamennsku en UNWTO (World Tourism Organization) skilgreinir sjálfbæra ferðamennsku á eftirfarandi hátt:

„Sjálfbær ferðamennska mætir þörfum ferðamanna og heimamanna en stuðlar um leið að verndun og auknum markaðstækifærum til framtíðar. Þetta felur í sér að auðlindum er stjórnað með þeim hætti að efnahagslegum, félagslegum og fagurfræðilegum þörfum er fullnægt, á sama tíma og viðhaldið er menningu, nauðsynlegum vistfræðilegum ferlum, líffræðilegri fjölbreytni og nauðsynlegum lífsskilyrðum“.